Da się zrobić coś z plusami, aby było widać czy dałem plusa?